Beter zicht op ziekten en plagen?!

Voor een gecoördineerde bestrijding van een ziekte of plaag is overzicht over de verspreiding èn de mate van de aantasting onmisbaar. Met digidis beschikt u over:

 

- een online kaart met gezonde en aangetaste bomen;

- een effectief communicatiemiddel met de bestrijder;

- een centrale database waarin alle gegevens opgeslagen worden;

- een beheeromgeving van waaruit beheerders de bestrijding van

  ziekten of plagen gezamenlijk kunnen aanpakken.

digidis_kaart