over digidis

Digidis is een GIS-applicatie die oorspronkelijk ontwikkeld is voor registratie en afhandeling van meldingen van de eikenprocessierups. Doel van de applicatie is direct voor alle betrokkenen zichtbaar maken waar de eikenprocessierups aangetroffen is en met welke prioriteit een bestrijder te werk moet gaan. Aan de basis van deze ontwikkeling staat het beheerprotocol zoals dat is opgesteld door Henry Kuppen van Kuppen boomverzorging.

 

Naast de ontwikkeling van Digidis houden wij ons ook bezig met de doorontwikkeling van Digitree, een applicatie die specifiek ontwikkeld is ten behoeve van boombeheerders 'in het veld' (zie ook www.digitree.nl). De wensen van gebruikers van beide applicaties is in de loop van tijd steeds dichter bij elkaar gekomen. Sinds 2012 is de functionaliteit van Digidis dan ook geïntegreerd in Digitree. Hierdoor is een flink aantal functies van Digitree ook beschikbaar voor Digidisgebruikers.

 

Digidis kan dan ook beschouwd worden als een light-versie van Digitree. Dit wil zeggen dat specifieke boombeheer thema's niet beschikbaar zijn, maar wel alle rapportage en import/export functies.